Kunskap, kvalité och kundservice

Vi är en heltäckande aktör inom bygg,- byggservice och markanläggning. Vi utför allt från stora totalentrprenader till rena byggserviceuppdrag. Du som kund kan förlita dig på vår erfarenhet och kompetens inom alla områden vi representerar oavsett omfattningen av uppdraget.

Läs mer om oss

Våra tjänster

Vi kan erbjuda allt ifrån kvalitetssäkrade byggnationer av nyckelfärdiga hus, till renoveringar av badrum. Vi har även breda resurser inom mark- och anläggningsområdet. Allt för att bli mer kompletta i leveransen av hela, kvalitetssäkrade lösningar till kund.

Läs mer om våra tjänster

Kvalitet & Miljö

Vi främjar långsiktig hushållning med naturresurser genom begränsning av material- och energiuttag, succesivt minska fossil energi samt att genom aktiva åtgärder förebygga föroreningar. Samtliga medarbetare uppmuntras till aktivt och framåtsträvande miljöarbete.

Läs mer om kvalitet & miljö

Referensobjekt

Våra projekt och uppdrag ser olika ut från kund till kund. I vissa fall är vi totalentreprenören som håller allt från ax till limpa. Vi står för projektering och samordning med alla inblandade. I andra fall är vi en byggservice partner som bara gör mindre servicejobb.

Läs mer om våra referenser

Ljungheden Construction ska vara en dominerande och självklar aktör inom våra verksamhetsområden och det självklara förstahandsvalet för våra återkommande kunder. Våra anställda är goda ambassadörer som bemöter våra kunder på ett både personligt och professionellt sätt. Vi är väl och positivt kända för alla tänkbara beställare på marknaden och vi strävar ständigt efter att öka andelen uppdrag som genomförs i nära samverkan med beställaren. Vi strävar alltid efter att samverka med underentreprenörer som delar vår värdegrund.