Kunskap, kvalité och kundservice

Vi är en heltäckande aktör inom bygg,- byggservice och markanläggning. Vi utför allt från stora totalentrprenader till rena byggserviceuppdrag. Du som kund kan förlita dig på vår erfarenhet och kompetens inom alla områden vi representerar oavsett omfattningen av uppdraget.

Läs mer om oss

Kvalité

Ljungheden Construction ska i sitt dagliga arbete inom bygg-, byggservice- och marksektorn ständigt förbättra verksamheten för att uppfylla samhällets, kunder och övriga intressenters krav. I dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och förväntningar på de produkter och tjänster vi erbjuder och arbetar enligt ISO 9001.

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

Miljöpolicy

Ljungheden Construction ska i sitt dagliga arbete inom bygg-, byggservice- och marksektorn ständigt förbättra verksamheten för att uppfylla samhällets, kunder och övriga intressenters krav. Vi främjar långsiktig hushållning med naturresurser genom begränsning av material- och energiuttag, succesivt minska fossil energi samt att genom aktiva åtgärder förebygga föroreningar. Samtliga medarbetare uppmuntras till aktivt och framåtsträvande miljöarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Ljungheden Construction ska i sitt dagliga arbete inom bygg-, byggservice- och marksektorn ständigt förbättra verksamheten för att uppfylla kunders, samhällets och övriga intressenters krav. Våra arbetsplatser ska präglas av respekt för, och tillit till. Individen samt vara säkra och utvecklande för samtliga våra medarbetare. Ingen medarbetare ska behöva komma till skada på grund av brister i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Ljungheden Construction eftersträvar att arbeta i enlighet med de normer och regler som gäller för ISO 14001 och givetvis ställer vi höga krav på leverantörer och underentreprenörer.