Kunskap, kvalité och kundservice

Vi är en heltäckande aktör inom bygg,- byggservice och markanläggning. Vi utför allt från stora totalentrprenader till rena byggserviceuppdrag. Du som kund kan förlita dig på vår erfarenhet och kompetens inom alla områden vi representerar oavsett omfattningen av uppdraget.

Läs mer om oss

Miljömål

Beslut har fattats av styrelsen att fossila bränslen skall minska med 90% i Ljungheden Construction fram till år 2022.

År 2030 skall man vara 100% fri ifrån fossila bränslen.

Fordonsflottan kommer succesivt att bytas ut till elbilar och vi räknar med att marknaden kan erbjuda en väl fungerande grävmaskin på el innan år 2030 som täcker våra behov.

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära nollenergibyggnader. Detta innebär att Ljungheden Construction skall redan nu förbereda sig genom att succesivt utbilda personal och informera kunder för dessa behov.